فصلنامه «حیات معنوی» ـ 6

چکیده
ششمین شماره فصلنامه «حیات معنوی» به صاحب امتیازی مؤسّسۀ فرهنگی دین‌پژوهی بُشرا، به موضوع اخلاق تفسیر اختصاص یافته است. در این مجموعه موضوع اخلاق تفسیر از جوانب و منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به تفسیر به‌مثابه فرایندی ارتباطی و نسبت آن با سه مؤلفه اصلی کنش ارتباطی یعنی «پیام‌دهنده»، «پیام» و «گیرنده پیام»، که در مقاله‌های این مجموعه مطرح شده است، می‌تواند الگویی مناسب برای تبیین ضابطه‌مند موضوع و مسائل اخلاق تفسیر پیشنهاد دهد. همچنین توجه به اخلاق تفسیر به مثابه اخلاقی کاربردی در ارزیابی اخلاقی تفاسیر و نیز دقت‌اندیشی‌های ژرف و بعضاً جدید در باب مسائل مختلف اخلاق تفسیر از دیگر ویژگی‌های مجموعه حاضر است. این مجله در 6 بخش سامان یافته است؛ سرمقاله، مقالات (شامل 7 مقاله)، گفت‌وگو، اقتراح و معرّفی و نقد کتاب که در 172 صفحه چاپ و منتشر شده است.

ششمین شماره فصلنامه «حیات معنوی» به صاحب امتیازی مؤسّسۀ فرهنگی دین‌پژوهی بُشرا، به موضوع اخلاق تفسیر اختصاص یافته است. در این مجموعه موضوع اخلاق تفسیر از جوانب و منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به تفسیر به‌مثابه فرایندی ارتباطی و نسبت آن با سه مؤلفه اصلی کنش ارتباطی یعنی «پیام‌دهنده»، «پیام» و «گیرنده پیام»، که در مقاله‌های این مجموعه مطرح شده است، می‌تواند الگویی مناسب برای تبیین ضابطه‌مند موضوع و مسائل اخلاق تفسیر پیشنهاد دهد.

همچنین توجه به اخلاق تفسیر به مثابه اخلاقی کاربردی در ارزیابی اخلاقی تفاسیر و نیز دقت‌اندیشی‌های ژرف و بعضاً جدید در باب مسائل مختلف اخلاق تفسیر از دیگر ویژگی‌های مجموعه حاضر است.

این مجله در 6 بخش سامان یافته است؛ سرمقاله، مقالات (شامل 7 مقاله)، گفت‌وگو، اقتراح و معرّفی و نقد کتاب که در 172 صفحه چاپ و منتشر شده است.

پیشنهاد مطالب دیگر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست