از مدینه تا مدینه | قسمت سوم: خودداری امام حسین(ع) از بیعت با یزید

بشرا آنلاین: یکی از رمزهای جاودانگی نهضت اباعبدالله(ع)، اهداف انسانی، اخلاقی و خردپذیر این حرکت است که در وصیت‌نامه‌ی آن حضرت تبلور یافته است./ در اختیار گرفتن زمام امور جامعه‌ی اسلامی از سوی افراد ناصالح، به اصل اسلام آسیب می‌رساند./  در حرکت اعتراضی امام حسین(ع) بر ضد حکومت جائر، هیچ‌کس – حتی بعضی از برادران آن حضرت- مجبور به همراهی با او نیست (حق آزادی انتخاب)./ از نظر اباعبدالله الحسین(ع)، امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات مصلحانه در مرحله‌ی نخست باید نظام سیاسی و حاکمان جامعه را هدف‌گیری کند.