دين پژوهی

وسواس استخاره

حقیقت استخاره طلب خیر از خداوند است. اسلام، مکانیسم تصمیم‌گیری را با عقل، مشورت، دعا و توکل، نشان داده و…

آخرین مطالب

فهرست