معرفی مجله حیات معنوی

مجله حیات معنوی با صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا و مدیر مسئولی آقای علی باقری‌فر، با قطع وزیری و به صورت فصلنامه برای جامعة علمی کشور و دیگر علاقمندان منتشر می‌شود.

شمارگان منتشر شده:
|| تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچۀ نهم، میدان مدائن، کوچۀ انتاکیه، کوچۀ علائی شرقی، پلاک ۱۴، واحد ۵. || قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقۀ اوّل، واحد ۱۲۰.
تهران : ۲۲۸۸۳۳۹۴ ـ ۰۲۱
قم : 025-۳۷۸۴۲۳۴۸
فهرست